Våra affärsområden

Linjemontage har fyra huvudsakliga affärsområden.

Division kraftanläggningar

Med division kraftanläggningar satsar vi på en vidareutveckling och förstärkning av verksamhetsområdet kraftförsörjningsanläggningar. I affärsområdet återfinns kompetens för kompletta projekt, från första affärskontakt till långvarig och säker drift. Detta gäller inom alla tänkbara projekt inom distributionsnät, från 0,4-400 kV.

Inom affärsområdet erbjuder vi även lösningar för belysningsanläggningar inom flyg och järnväg, samt inom reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning.

Division regionledningar och lokalnät

Linjemontage i Grästorp AB är totalleverantör av distributionsanläggningar 0,4-24 kV, inkluderat luftledningar, kabelnät, stationer, samt kraftledningar upp till 400 kV. Efter önskemål åtar vi oss totalutförande eller utförandeentreprenad i olika omfattning. I ett totalutförande tar vi hand om allt från markägarkontakter och konstruktion till en nyckelfärdig anläggning.

Montageentreprenader

Företaget erbjuder olika slag av elektriskt och mekaniskt montage och underhållsarbete på kraftanläggningar inom en rad områden. Våra åtaganden kan gälla kompletta stationer 0,4-400 kV eller exempelvis enskilda ställverk, transformatorer, energimätare eller kondensatorbatterier. Vi åtar oss även svetsning av optisk fiber.

Elnätsservice

Linjemontage i Grästorp AB åtar sig elnätsservice som totalentreprenad. Det innebär att vi sköter jour och beredskap, service och underhåll samt nybyggnation av elnätet. Inom detta segment erbjuder vi även tjänster inom elkvalitet och termografering m.m.

cheap jordans cheap jordans for kids cheap jordans for men cheap jordans for women